زمانه‌ی جور

توسط: موسوی

إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم أساء رجل الظن برجل لم تظهر منه خزیة  فقد ظلم ، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجل الظن برجل فقد غرر .

آن زمان که صلاح و نیکوکارى بر زمانه و مردمش مستولى شود، اگر کسى به دیگرى که هنوز رسوایى به بار نیاورده، بدگمان شود، [بر او] ستم کرده است و هرگاه بدکارى و فساد بر زمانه و مردمش چیره شود و کسى به دیگرى گمان نیک برد، بدرستی که فریب خورده است.

امام علی ع

نهج البلاغه