علم یا وبال؟

توسط: موسوی

شخصى خدمت امام سجاد علیه السلام رسید و مسائلى پرسید و  پاسخ گرفت، سپس بازگشت تا مانند آن سوالات را بپرسد، حضرت فرمود: در انجیل نوشته است که: تا بدان‌چه دانسته‌اید عمل نکرده‌اید از آنچه نمی‌دانید نپرسید، همانا علمى که بدان عمل نشود جز بر کفر و دورى داننده‌اش از خدا نیفزاید.

جاء رجل إلى علی بن الحسین علیه السلام فسأله عن مسائل فأجاب ثم عاد لیسأل عن مثلها فقال علی بن الحسین علیه السلام : مکتوب فی الإنجیل لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما تعملوا بما علمتم ، فإن العلم إذا لم یعمل به لم یزدد صاحبه إلا کفرا ولم یزدد من الله إلا بعدا .

مرحوم کلینی، کافی