که زیستن تهی از عشق، برزخی ست عظیم

توسط: موسوی

در خبر آمده که مردى نزد رسول آمد گفت: یا رسول اللَّه مرا از کارى تعجب مى‌‏آید و آن اینست که مردى و زنى که هرگز یکدیگر را ندیده باشند چون میان ایشان مناکحتى واقع شود و یک روز با یکدیگر صحبت کنند بحیثیتى مودت میان ایشان پیدا شود که از آن عظیمتر نباشد.
حضرت فرمود: این از قبل حق تعالى است حیث قال وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَة

ملا فتح الله کاشانی (قرن دهم)، منهج الصادقین (تیتر از سروده حسین منزوی)