وقتی آخوندها دنبال پول و مقام و عنوان باشند

توسط: موسوی

یادم نیست اواخر ۱۳۰۲ یا اوائل ۱۳۰۳ بود که در منزل مرحوم مدرس بودیم، عصر بودیم، چند نفری بودیم که با من با دو نفر دیگر بودم و عموی شیخ حیدرعلی نیاورانی هم بود. شیخی با قد بلند و قیافه ای نافذ و چشمهای بسیار زاغ و پیراهن بلند کرباس و معمم وارد شد. عموی حاج شیخ حیدرعلی نیاورانی او را معرفی کرد که آقای حاج میرزا حسن رشدیه و صاحب کتاب صد درس است (من کتاب را ندیدم). به مرحوم مدرس عرض کرد که مطالب مهمی دارم و میخواهم در میان بگذارم. فرمودند فردا اول آقتاب (صبح) بیایید. به ما هم فرمودند صبح بیایید و همینجا چای بخورید. رشدیه رفت آن آقای نیاورانی از رشدیه تنقید کرد و مطالب گفت.

در هر صورت صبح رفتیم در طاق نمایی نشستیم، برای هریک نان و یک استکان چای آوردند، یادم نمانده پنیر هم بود یا خیر. چای دوم را تقاضا کردیم و گویا عمو اوغلی (نوکر شهید مدرس) بود آورد. دو گرده نان از دهات اصفهان آورده بودند خیلی خشک بود. بعد رشدیه شروع به صحبت کرد ملاقات خود با مرحوم حاج شیخ فضل الله نوری و مرحوم حاج آخوند رستم آبادی و استخاره قرآن برای ملاقات مرحوم نوری و آیه استخاره (قل بفضل الله وبرحمته) و منصرف کردن مرحوم نوری و رستم آبادی از مخالفت با مشروطه و مراجعت به تهران از حضرت عبدالعظیم شرح داد. چون ملاقات در یکی از حجرات غربی حضرت عبدالعظیم بوده پس از این مقدمات مشروح عرض کرد که: “هوا فعلا ابر و طوفانی است از آسمان کشتار و خونریزی مشاهده میشود و شما میتوانید جلوگیری کنید و امور را در دست بگیرید و پیشنهاد کرد که (رشدیه نگفت که حامل پیام است و از طرف خودش یا دیگری میگوید) موافقت کنید سردار سپه رئیس جمهور شود و شما رئیس الموزرا و هشت نفر از علما را انتخاب کنید برای وزارت و با این عمل کارها اصلاح و خونریزی تمام میشود و امور به دست خود شما میفتد.”

در این ملاقات مرحوم حاج آقا جمال اصفهانی در تهران و باغ پنبه تشریف داشتند. مرحوم مدرس از جلو ایوان برخاستند سرپا و فرمودند: “اگر هشت نفر آخوند میشناختم که دنبال سناری (صد دیناری عُشر یک قران) نیستند قبول میکردم، ولی اگر قبول کنم و آخوندها دنبال پول و مقام و عنوان باشند به ضرر تمام میشود و نتیجه اش این میشود که مردم از تقلید ماها دست برمیدارند.” رحمه الله چقدر بیدار و هشیار بودند و قضیه خاتمه یافت.

آیت الله پسندیده، خاطرات، مجله حریم امام، شماره ۹۵