چاره مغلوب چیست؟

توسط: موسوی

سفیان ثوری نقل می‌کند که روزی یکی از فرزندان محمد بن علی [ع] بیمار شد و پدرش بر حال او بی‌تاب گشت. چندی بعد خبر فوت فرزند را به ایشان رساندند و آن غصه از ایشان برطرف شد. شخصی از ایشان از چرایی این حال پرسید، پاسخ فرمود: « از خدا می‌خواهیم و دعا می‌کنیم برای آنچه دوست داریم، اما اگر چیزی که ناپسندمان است رخ داد، با آنچه خدا پسندیده مخالفت نمی‌کنیم. »

قال سفیان الثوری : اشتکى بعض أولاد محمد بن علی [ ع ] ، فجزع علیه ، ثم أخبر بموته ، فسری عنه . فقیل له فی ذلک ، فقال : ندعو الله فیما نحب ، فإذا وقع ما نکره ، لم نخالف الله فیما أحب .

خطیب بغدادی، تاریخ بغداد