که در دوران هجرانت بسی افتاده مشکلها…

توسط: موسوی

الا یا أیها المهدی مدام الوصل ناولها
که در دوران هجرانت بسی افتاده مشکلها

صبا از نکهت کویت نسیمی سوی ما آورد
ز سوز شعله عشقت چه سوز افتاده در دلها

چو نور مهر تو تابید بر دلهای مشتاقان
ز خود آهنگ حق کردند و بربستند محملها

دلی بی بهره از مهرت حقیقه را کجا یابد
حق از آینه رویت تجلی کرده بر دلها

چو بینی حجت خود را به پایش جان‌فشان ای فیض
متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و امهلها
نسخه خطی “هفت غزل در مدح حضرت حجّت علیه السلام” با تقلید و تضمین اشعار حافظ از مقدس فیضی، کتابخانه­‌ی مجلس شورای اسلامی