اصلح

توسط: موسوی

از عبدالله بن مبارک پرسیدند: “ابومسلم خراسانی بهتر بود یا حجاج؟”
پاسخ داد: “نمی‌توان گفت کسی وجود دارد که ابومسلم از او بهتر باشد، اما قطعا حجاج از وی هم بدتر است!”

قیل لعبد الله بن المبارک : أبو مسلم کان خیرا أو الحجاج قال لا أقول ان أبا مسلم کان خیرا من أحد ولکن الحجاج کان شرّاً منه .

ابن الاثیر ( م ۶۳۰ هـ ) ، الکامل