لم تر متبسمة …

توسط: موسوی

و فاطمه [ سلام الله علیها ] وصیت فرمود بر تختی پاک تشییع شود، أسماء بنت عمیس عرض کرد: «برایتان تابوتی می‌سازم مانند آنچه اهل حبشه می‌سازند.» و کسی را پی شاخه ‌های نخل فرستاد و با تکه کردن آن‌ها تابوتی برای آن حضرت ساخت. پس آن حضرت س تبسمی فرمود و پس از وفات پیامبر ص هیچگاه تبسمی بر لبان ایشان دیده نشده بود جز آن لحظه…

وأوصت فاطمة أن تحمل على سریر طاهر ، فقالت لها أسماء بنت عمیس : أصنع لک نعشا کما رأیت أهل الحبشة یصنعون . فأرسلت إلى جرید رطب فقطعته ، ثم جعلت لها نعشا . فتبسمت ولم تر متبسمة بعد وفاة النبی صلى الله علیه وسلم إلا ساعتها تیک .

أحمد بن یحیى بن جابر البلاذری ( م ۲۷۹ هـ ) ، أنساب الأشراف