اضطراب

توسط: موسوی

اضطراب، همچنان که هر روان‌پزشکِ گران‌قیمتی بهتان خواهدگفت، حاصل افسردگی است؛ اما افسردگی، همچنان که همان روان‌پزشک در جلسه‌ی دوم و بعد دریافت حق ویزیت بعدی آگاهتان خواهدکرد، حاصل اضطراب است.

ترومن کاپوتی، تابوت‌های دست‌ساز