در تکریم سادات

توسط: موسوی

« فاطمة بضعة منی فمن أغضبها أغضبنی »

سمهودی در شرح این حدیث چنین می‌گوید: «و روشن است که اولاد حضرت زهرا س پاره تن آن حضرتند، پس بواسطه ایشان، پاره تن رسول خدا ص هم میشوند و چنین بود که وقتی ام الفضل در خواب دید که پاره ای از جسم پیامبر ص در دامن او قرار داده شده، پیامبر ص خوابش را چنین تعبیر کردند که حضرت زهرا س فرزندی به دنیا خواهد آورد و در دامان وی قرار خواهد گرفت، پس امام حسن ع به دنیا آمد و در دامان وی گذارده شد. پس هرکه از ذریه حضرت زهرا س دیده میشود جزئی از همان پاره تن است، هرچقدر هم فاصله زیاد باشد و هرکه در این سخن تامل کند از صمیم قلب به آنها احترام گذارده و از غضبناک کردن آنها – هرگونه که باشند – خودداری خواهد کرد.»
ابن حجر نیز در شرح حدیث گفته: «از این حدیث حرمت آزار دادن هرآنکه پیامبر ص بخاطرش اذیت میشوند ثابت میشود، پس ایذاء هرآنکه نسبتی با حضرت زهرا س دارد و بخاطر آزارش آن حضرت آزرده میشوند، منجر به آزار پیامبر ص میشود و گناهی بزرگتر از آزار حضرت زهرا س بخاطر ایذاء فرزندانشان نیست، و از همین روست که همیشه میبینیم که هرکه چنین کند، در همین دنیا عقوبت دیده “و بی گمان عذاب آخرت دردناکتر است.” »

« فاطمة » ابنته « بضعة » بفتح أوله وحکى ضمه وکسره وسکون المعجمة والأشهر الفتح أی جزء « منی » کقطعة لحم منی « فمن أغضبها » بفعل لا یرضیها فقد « أغضبنی »
استدل به السهیلی على أن من سبها کفر لأنه یغضبه وأنها أفضل من الشیخین …
قال الشریف السمهودی : ومعلوم أن أولادها بضعة منها فیکونون بواسطتها بضعة منه ومن ثم لما رأت أم الفضل فی النوم أن بضعة منه وضعت فی حجرها أولها رسول الله صلى الله علیه وسلم بأن تلد فاطمة غلاما فیوضع فی حجرها فولدت الحسن فوضع فی حجرها ، فکل من یشاهد الآن من ذریتها بضعة من تلک البضعة وإن تعددت الوسائط ومن تأمل ذلک انبعث من قلبه داعی الإجلال لهم وتجنب بغضهم على أی حال کانوا علیه اه‍ .
قال ابن حجر : وفیه تحریم أذى من یتأذى المصطفى صلى الله علیه وآله وسلم بتأذیه فکل من وقع منه فی حق فاطمة شئ فتأذت به فالنبی صلى الله علیه وعلى آله وسلم یتأذى به بشهادة هذا الخبر ولا شئ أعظم من إدخال الأذى علیها من قبل ولدها ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلک بالعقوبة فی الدنیا « ولعذاب الآخرة أشد » اه‍ .

محمد عبد الرؤوف المناوی ( م ۱۰۳۱ هـ ) ، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر