کارهای روشنفکرانه

توسط: موسوی

در نیویورک هفته‌ای سه چهاربار به سینما میرفتم. اینجا آمار را رسانده‌ام به شش هفت، بیشتر به این خاطر که تنبل‌تر از آن هستم که کار دیگری بکنم. خوشبختانه سینما رفتن در ردیف کارهای روشنفکرانه است، هم‌عرض با کتاب خواندن یا وقت صرفِ افکار جدی کردن. منظورم این نیست که فیلم‌ها جدی‌تر شده‌اند، می‌خواهم این را بگویم که تعداد زیادی آدم وجود دارند که به اندازه من تنبل‌اند و با هم توافق کرده‌ایم که استانداردهای روشنفکری را پایین بیاوریم.

دیوید سداریس، بالاخره یه روزی فشنگ حرف میزنم