لغدان

توسط: موسوی

در حران دیوانه‌ای بود لغدان نام، روزی گذرش به عده ای از بنی تیم الله افتاد و وی را آزار بسیار دادند. پس به ایشان رو کرد و گفت: ای بنی تیم الله، در این دنیا از شما قومی بهتر نیافته‌ام!
پرسیدند: چه شد که چنین می‌گویی؟
پاسخ داد: بنی اسد جز من دیوانه‌ای ندارند و مرا به غل و زنجیر کشیده‌اند، ولی شما همگی دیوانگانید و هیچ کس در غل و زنجیر نکرده‌اید! 

کان بحرّان مجنون یقال له لغدان ، فمرّ یوما بقوم من بنی تیم اللَّه ابن ثعلبة فعبثوا به وعذّبوه ، فقال : یا بنی تیم اللَّه ، ما أعلم فی الدنیا قوما خیرا منکم ، قالوا : وکیف ذلک یا لغدان ؟ قال : بنو أسد لیس فیهم مجنون غیری وقد قیّدونی وسلسلونی ، وکلَّکم مجانین لیس فیکم مقیّد .

ابن حمدون ( م ۵۶۲ هـ ) التذکرة الحمدونیة