ترور عقبة

توسط: موسوی

و حدیث حذیفه هیچ اعتباری ندارد چرا که راوی آن ولید بن جمیع است که بیچاره‌ای است که گمان نمی‌کنیم حتی واضع اصلی حدیث را هم بشناسد و هموست که روایاتی چند نقل کرده که ابوبکر، عمر، طلحه و سعد بن ابی وقاص کسانی بودند که در آن گردنه در تبوک، قصد هل دادن و ترور پیامبر ص را داشتند. و این دروغی آشکار است که خدا واضعش را رسوا کند و استناد به آن ممکن نیست والحمد لله رب العالمین!

وأما حدیث حذیفة فساقط لأنه من طریق الولید بن جمیع وهو هالک ولا نراه یعلم من وضع الحدیث فإنه قد روى أخبارا فیها ان أبا بکر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبی وقاص رضی الله عنهم أرادوا قتل النبی صلى الله علیه وسلم وإلقاءه من العقبة فی تبوک وهذا هو الکذب الموضوع الذی یطعن الله تعالى واضعه فسقط التعلق به والحمد لله رب العالمین .

 ابن حزم ( م ۴۵۶ هـ )، المحلی

پ ن: ولید بن جمیع – که به اذعان ابن حزم تنها مشکل سند این اخبار است – از مشایخ مسلم و روایاتش در ۴ کتاب از صحاح سته اهل سنت آمده است! برای بررسی بیشتر سند و متن این حدیث و نکاتی دیگر گوش دهید: http://archive.org/download/TeroreAghabe/TeroreAghabe-kamel.mp3