تا شرح دهم از همه خلق چرا “او”…

توسط: موسوی

تو ای عالم اسلامی، تو ای بی‌وفا! علوم آل محمد (ص) و معارف الهی را تحصیل نمودی آنگاه که افکارت به دین معارف نورانی پرورش یافت و در گلستان نورانی حق پروبالی یافتی روش و لباست را تغییر دادی و در صف بدعت‌گزاران و ظالمین قرار گرفته بی‌رحمانه با جعل قوانین خلاف اسلام و اجرای نقشه‌های دشمنان اسلام همه روزه بر پیکر اسلام ضربات شدیدی نواختی؛ تو ای بی‌وفا بشر! ای کاش وفا‌داری را ازسگ آموخته‌ بودی؛ تو برای مرجعیت و ریاست خود آن قدری که کوشیدی به خدا برای حفظ اساس اسلام یک‌هزارم آن در تمام مدت عمرت کوشش نکردی. به خدا آنگاهی که احساس کوچکترین خطری برای عنوان و مقام دنیای خود کنی، مهیای هر اقدامی و تکفیر و تفسیقی می‌باشی و گرچه به بنیاد مقدس اسلام لطماتی وارد آید، اما اگر در پیش چشمت محصول مصائب انبیا و محمد و آل محمد (ص) و محصول خون مقدس حضرت سیدالشهدا حسین بن فاطمه (ع) جگر گوشه پیغمبر (ص) را آتش زنند تا جایی که برای شخصیت خود احساس خطر نکنی باکت نیست و بر روی خود نمی‌آوری…
تو ای بی‌وفا! اگر در محراب و بر منبر و مسند پیغمبر(ص) و مرجعیت اسلام هم قرار گرفتی با دشمنان دنیاپرست اسلام بیشتر تماس می‌گرفتی و مهربانتر بودی و با دلسوختگان و فداکاران اسلام و علما فداکار و دلسوخته و رنج کشیده اسلام و اولیای خدا درشتی و مخالفت نمودی به حدی که برای جنگیدن با آن‌ها و پشتیبانی کردن از دشمنان اسلام به خاطر حفظ منافع دنیای خود از عناوین روحانیت و اسلام هم برعلیه آن دلسوختگان اسلام و دین خدا استفاده نمودی؛ آخ، آخ ای بشر بی‌وفا! به خدا سگ باوفا از تو بی‌وفا شریف‌تر است.
(اولیک کالا نعام بل هم اضل سبیلا) ای کاش سگی بودی و به قدر سگی از ولی نعمت پرمهر خود دفاع می‌کردی.

سید مجتبی نواب صفوی، راهنمای حقایق (مانیفست فدائیان اسلام، ۱۳۲۹ هـ ش)

* تیتر از سروده محمد علی بهمنی: پاسخ بده از این همه مخلوق چرا من/ تا شرح دهم از همه خلق چرا تو