درکوب

توسط: موسوی

در قدیم وقتی هنوز دربازکن‌های برقی برای در منازل نصب نشده‌ بود، در نقاطی از ایران درکوب‌های فلزی نصب شده بود که اهالی خانه از صدای آن‌ها می‌فهمیدند که آیا مراجعه کننده مرد است یا زن. این آگاهی از این نظر مهم بود که اهل خانه برای باز کردن در، حدود حجاب خود را می‌توانستند تنظیم کنند یا اینکه طبق رسم، مرد یا پسربچه‌ای را برای باز کردن در به دنبال صدای درکوب مردانه بفرستند.
درکوب‌ها به دو شکل ساخته می‌شد: زنانه و مردانه. درکوب زنانه را به لنگه‌‌‌ی طرف چپ در و مردانه را به لنگه‌ی راست در نصب می‌کردند. شکلهای درکوب زنانه با مردانه نیز با یکدیگر اختلاف کلی داشت به نحوی که صدای هرکدام از آن‌ها کاملا قابل تمایز با دیگری بود. درکوب مردانه اغلب به شکل کله‌ی شیر و یا دستی که یک گوی فلزی را در میان پنجه‌ها نگه داشته بود ساخته می‌شد. اما درکوب زنانه ظریف‌تر و معمولا به شکل گلوبند زنانه و دستبند و قلب ساخته می‌شد. به این ترتیب تفاوت شکل و وزن آن‌ها ایجاد دو صدای مختلف می‌کرد.

دکتر مهدی محسنیان راد، ارتباط شناسی