وقبر بطوس یا لها من مصیبة…

توسط: موسوی

و در آخرین شنبه سال دویست و سه، علی بن موسی الرضا [ع] در طوس با نوشیدنی مامون مسموم و اندکی بعد به شهادت رسید. مزار او خارج از محله نوقان و در کنار قبر هارون الرشید است و مشهور و محل زیارت مردمان و من نیز بارها و بارها آن را زیارت کردم. و در مدتی که در طوس بودم سختی‌ای بر من نرسید مگر آنکه به زیارت علی بن موسی الرضا – درود خدا بر او و جدش – رفتم و آنجا از خدا برای رفع گرفتاری دعا کردم و همیشه دعا مستجاب و آن گرفتاری برطرف شد. و این تجربه بارها تکرار شد و همیشه چنین بود.

ومات علی بن موسى الرضا بطوس من شربة سقاه إیاها المأمون فمات من ساعته وذلک فی یوم السبت آخر یوم سنة ثلاث ومائتین وقبره بسناباذ خارج النوقان مشهور یزار بجنب قبر الرشید قد زرته مرارا کثیرة وما حلت بی شدة فی وقت مقامی بطوس فزرت قبر علی بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعلیه ودعوت الله إزالتها عنى إلا أستجیب لی وزالت عنى تلک الشدة وهذا شئ جربته مرارا فوجدته کذلک .

ابن حبان ( ۳۵۴ هـ )، الثقات

پ ن: برای دیدن گزارش‌های دیگری از زیارت عالمان سنی مذهب از حرم‌های ائمه ع، ن ک الغدیر ج ۵ ص ۱۸۴ به بعد