از فرشِ شک به عرشه‌ی منبر رسیده‌ایم

توسط: موسوی

از فرشِ شک به عرشه‌ی منبر رسیده‌ایم
از آنچه خواستید فراتر رسیده‌ایم

با پای پُر ز آبِله، روی خط شروع،
در این مسیرِ بسته به آخر رسیده‌ایم

دیگر غمِ رعایتِ شأن نزول نیست
در لحظه‌ی نبوتتان سر رسیده‌ایم

بعد از هزار و چارصد و چند سال بحث
تازه به حرف‌هایِ ابوذر رسیده‌ایم

لم‌داده روی تختِ روان حج نرفته‌ایم
در کوره راهِ کفر به باور رسیده‌ایم

بغضم شکست و اَشهَد و اَن لا اِلٰه … ماند
توحید را به پله‌ی آخر رسیده‌ایم
.
بهمن صاغرزاده