اجتماعی بودن

توسط: موسوی

دخترک گفت: «میگن ضد اجتماعیم. خوب با آدما قاطی نمی‌شم. این خیلی عجیبه. در واقع خیلی هم اجتماعی‌ام. تمومش بستگی به این داره که منظورت از اجتماعی بودن چی باشه، نه؟ اجتماعی بودن برای من یعنی صحبت در مورد چیزایی مثل این.» چندتا بلوط که از درخت حیاط جلویی افتاده بود را برداشت و نشان داد. «یا در مورد اینکه دنیا چقدر عجیبه. بودن با آدما قشنگه، اما فکر نمی‌کنم این که یه مشت آدمو دورهم جمع کنی و بعد اجازه حرف زدن بشون ندی اجتماعی بودن باشه، نه؟»

ری بردبری، فارنهایت ۴۵۱