غریب

توسط: موسوی

الذلیل والله من نصرتموه

بخدا قسم ذلیل آن کسی است که شما به یاری‌اش برخاسته‌اید

امام علی ع خطاب به یاران

نهج البلاغة