برده‌داری فیلسوفان

توسط: موسوی

با وجود اینکه بسیاری از آتنی‌ها مجبور بودند سخت کار کنند، مردان آتنی عالی‌رتبه اصلا کار نمی‌کردند. احتمالا در حدود ۸۰۰۰۰ برده در آتن وجود داشت – بعضی از آن‌ها تحت شرایط بسیار بدی در معادن نقره کار می‌کردند و بسیاری از آن‌ها نیز به عنوان خدمتکار به کار گرفته می‌شدند. فیلسوفان یونانی برده داشتند. افلاطون به پنج برده‌ی مورد علاقه‌اش اشاره می‌کند و ارسطو ظاهرا بایست در حدود چهارده برده داشته باشد. به نظر نمی‌رسد که نهاد برده‌داری، هرگز باعث نگرانی این فیلسوفان اخلاقی شده باشد. ظاهرا ارسطو صادقانه اعتقاد داشته که بعضی از مردم ذاتا برده‌اند.

دیور رابینسون و کریس گارات، اخلاق؛ قدم اول