یا أیها العزیز…

توسط: موسوی

…و تو را [از بدو تولد] بر اساس دستور الاهی – جل جلاله – عبد و متعلق به مولایمان مهدی علیه السلام خواندم، و چه بسیار حوادثی که شرحش را برایت خوانده‌ام و دست به دامان ایشان شدیم، و حضرتش را بارها در خواب زیارت کردیم و قضای حاجاتت را خود متکفل شد و منتی بر سر ما و تو گذاشت که به وصف نمی‌آید.
پس در پیروی و اطاعت و توجه به حضرتش به آن مقدار که خدا، رسول ص، آن حضرت ع و پدرانشان فرموده‌اند کوشا باش، حوائج آن حضرت را در هنگام نماز حاجت خواندن – چنانکه در کتاب المهمات و التتمات شرح دادیم – بر خواسته‌های خود مقدم کن و پیش از آن که برای خود و عزیزانت صدقه بدهی برای ایشان صدقه بده، و پیش از هر دعایی برای خودت، برای ایشان دعا کن و هرچه از خیرات می‌توانی تقدیم محضرش کن تا عرض ارادتی باشد از جانب تو به پیشگاه ایشان و مایه توجه و لطف ایشان به تو شود.
پس حاجتت را دوشنبه و پنجشنبه هر هفته با خضوعی که واجب و لازم است به محضرش عرض کن و پس از عرض سلام – با آن زیارتی که در جزءهای آخر کتاب المهمات ذکر کردیم و شروعش چنین بود: «سلام الله الکامل»-  خدمت حضرتش چنین عرضه بدار که:
«یا أیها العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الکیل وتصدق علینا إن الله یجزی المتصدقین» «تالله لقد آثرک الله علینا وإن کنا لخاطئین» ای مولای ما! «استغفر لنا ذنوبنا إنا کنا خاطئین»
و نیز بگو: ای مولای ما! این‌ها سخنان برادران یوسف با بردار و پدرشان بود و ایشان آن‌ها را پس از آن همه ظلم بخشیدند، پس اگر خدا – جل جلاله – و رسولش – صلی الله علیه و آله- و نیز شما و پدرانتان – که بر شما باد برترین درودها – از ما ناراضی هستید، شما سزاوارترید به اینکه رحمت، بخشش، کرم و بزرگواریتان را شامل حال ما کنید چنان که برادران یوسف مشمول مهربانی، رحمت و احسان یوسف ع شدند.

وصیت سید بن طاووس به فرزندش محمد

… وجعلتک بأمر الله جل جلاله عبد مولانا المهدی علیه السلام ومتعلقا علیه وقد احتجنا -کم مرة عند حوادث حدثت لک- إلیه ورأیناه فی عدة مقامات فی منامات وقد تولى قضاء حوائجک بإنعام عظیم فی حقنا وحقک لا یبلغ وصفی إلیه فکن فی موالاته والوفاء له وتعلق الخاطر به على قدر مراد الله جل جلاله ومراد رسوله صلى الله علیه وآله ومراد آبائه علیهم السلام ومراده ( ع ) منک وقدم حوائجه على حوائجک عند صلات الحاجات کما ذکرناه فی کتاب ( المهمات والتتمات ) والصدقة عنه قبل الصدقة عنک وعمن یعز علیک والدعاء له قبل الدعاء لک وقدمه فی کل خیر یکون وفاء له ومقتضیا لإقباله علیک وإحسانه إلیک فاعرض حاجتک علیه کل یوم الاثنین ویوم الخمیس من کل أسبوع لما یجب له من أدب الخضوع وقل عند خطابه بعد السلام علیه بما ذکرناه فی أواخر الاجزاء من کتاب ( المهمات ) من الزیارة التی أولها : سلام الله الکامل یا أیها العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الکیل وتصدق علینا إن الله یجزی المتصدقین تالله لقد آثرک الله علینا وإن کنا لخاطئین یا مولانا استغفر لنا ذنوبنا إنا کنا خاطئین ، وقل یا مولانا هذه مقامات إخوة یوسف مع أخیهم وأبیهم وقد رحماهم بعد تلک الجنایات فإن کنا غیر مرضیین عند الله جل جلاله وعند رسوله صلى الله علیه وآله وعند آبائک وعندک علیکم أفضل الصلاة فأنت أحق أن تسعنا من رحمتک وحلمک وکرمک وشریف شیمک بما وسع إخوة یوسف من تعطفه علیهم ورحمته لهم وإحسانه إلیهم

السید ابن طاووس ( م ۶۶۴ هـ ) ، کشف المحجة لثمرة المهجة