ایمان، بی ایمانی، شک

توسط: موسوی

سوال: نقطه مقابل ایمان چیست؟

نه. جواب بی‌ایمانی نیست. چرا که بی‌ایمانی بیش از اندازه قاطع، بسته و مسلم است. بی‌ایمانی خود گونه‌ای ایمان است.

شک.

این خمیره‌ی انسان است.