امام سیزدهم

بارى، آن مرد بزرگ در منطق شیعه، معصوم نیست و مانند یکى از مجتهدین دگر جائز الخطا مى‏ باشد و چون مُقِرّ و مُعترِف به امام زمان- عجَّل الله تعالى فرجه ‏الشَّریف- است لهذا مُقرّ و معترف به وجود امام است، که الآن زنده و غائب است. و در این صورت چگونه ایشان لقب امام […]