امان از خاطرات دردناک یادگاری ها

کلماتی قدیمی هم وجود دارند. مادرمان به ما می‌گفت: – عزیزانم! عشق های من! خوشبختی من! بچه های دوست داشتنی من! وقتی یاد این کلمات می‌افتیم، چشمهای مان پر از اشک می‌شوند. باید این کلمات را فراموش کنیم، چون حالا هیچ کس همچو کلماتی به ما نمی‌گوید و بار سنگین خاطره ی این کلمات را […]