تصفیه یا تذکیه دین مبین؟

حمله ویرانگرانه وهابی‌ها به کربلا، به اطلاع سلطان روم (پادشاه عثمانى) و پادشاه عجم (فتحعلى شاه) مکرر مى‏رسید ولى کسى از ایشان اقدامى نمى‏کرد و لذا عبدالعزیز وهابى دلیر گشته، به تقلید پیامبر خاتم(ص) به دعوت سلاطین عالم، نامه‏ها ارسال ساخت، چنانچه ترجمه نامه‏اى که به پادشاه ایران نوشته، در این مقام ثبت است: «اعوذ […]