لم تر متبسمة …

و فاطمه [ سلام الله علیها ] وصیت فرمود بر تختی پاک تشییع شود، أسماء بنت عمیس عرض کرد: «برایتان تابوتی می‌سازم مانند آنچه اهل حبشه می‌سازند.» و کسی را پی شاخه ‌های نخل فرستاد و با تکه کردن آن‌ها تابوتی برای آن حضرت ساخت. پس آن حضرت س تبسمی فرمود و پس از وفات […]