مانند مادر…

داوود بن مبارک می گوید در راه بازگشت از سفر حج، بر عبد الله بن موسی بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب ( علیهما السلام ) وارد شدیم و از او سوالاتی پرسیدیم. من از او پرسیدم: «درباره ابوبکر و عمر چه می‌گویی؟» پاسخ داد: «همان پاسخی را می‌دهم […]