پرسیدن

آدمیان به این دلیل از پرسیدن باز نمی‌ایستند که پاسخ‌هایی که می‌گیرند ناقص یا نادرست است، بلکه فقط زمانی از پرسیدن دست می‌کشند که پاسخ‌ها هیچ ربطی به سوال‌هایشان ندارند، یا پاسخ‌ها گمراه کننده، مغالطه‌آمیز، بی‌معنا و پریشانی‌آور هستند، یا علی الخصوص زمانی که تهدیدی هم در دل پاسخ‌ها هست. اما آدمی که از پرسیدن […]