غریب

الذلیل والله من نصرتموه بخدا قسم ذلیل آن کسی است که شما به یاری‌اش برخاسته‌اید امام علی ع خطاب به یاران نهج البلاغة