زلال‌ترین آب

زلال‌ترین آب برای مزاج‌های معتدل آبی است که بطور طبیعی به حد اعتدال سرد باشد و یا بوسیله یخ و بطور غیر مستقیم – بویژه اگر یخ بد و ناپاکیزه باشد – سرد شده باشد. حتی اگر یخ پاک و خوب باشد صلاح نیست که آن را در داخل نوشیدنی بیندازند، زیرا آنچه بر اثر […]