الوهیت انسان

«واقعا ممکن نیست بگوییم هنوز هم در عصر ظلمت قرون وسطا زندگی می‌کنیم و حرف‌های مربوط به نیروهای عرفانی و مرموز را که نمی‌توانیم ببینیم یا درک کنیم مسخره می‌کنیم؟ تاریخ، اگر اساسا چیزی به ما یاد داده باشد، یاد داده افکار عجیبی که امروز استهزا می‌کنیم روزی حقایق با شکوه ما می‌شوند…» لنگدان می‌دانست […]