علم یا وبال؟

شخصى خدمت امام سجاد علیه السلام رسید و مسائلى پرسید و  پاسخ گرفت، سپس بازگشت تا مانند آن سوالات را بپرسد، حضرت فرمود: در انجیل نوشته است که: تا بدان‌چه دانسته‌اید عمل نکرده‌اید از آنچه نمی‌دانید نپرسید، همانا علمى که بدان عمل نشود جز بر کفر و دورى داننده‌اش از خدا نیفزاید. جاء رجل إلى علی بن […]