شتات

جسته گریخته‌هایی از لابلای متون

موضوع: دسته‌بندی نشده

روزی سلیمان [بن عبدالملک] لپاچه سبز در غایت نیکویی بپوشید و عمامه سبز بر سر نهاد و در آینه نگریست و گفت من پادشاهم و جوان، یکی از کنیزان او گفت: انت نعم المتاع لو کنت تبقی / غیر ان لا بقاء للانسان لیس فیما علمته لک عیبا / کان فی الناس غیر انک فان بر این […]

اخلاق و زندگی دور از قیدوبند ما

تاخیر ناشایست ازدواج، فحشا را توسعه داده و ملیون‌ها مردم را در تماس‌های محرک شهوت شهرهای جدید به هم آمیخته است. کثرت جمعیت سبب شده است کسی از شهره شدن به بدنامی نترسد. انقلاب صنعتی موجب آزادی زنان و صنعتی شدن آنان گردیده است و این امر با روابط پیش از ازدواج و نتایج فرعی […]

و فرقة قالت … ابو مسلم نبی مرسل یعلم الغیب أرسله أبو جعفر المنصور و هم من الروندیة أصحاب عبد اللّه الروندی و شهدوا أن المنصور هو اللّه -جل اللّه و تعالى عن ذلک علوا کبیرا- فانه یعلم سرهم و نجواهم، و أعلنوا القول بذلک و دعوا إلیه فبلغ قولهم المنصور فأخذ منهم جماعة فأقروا […]