رسید کودتا!

توسط: موسوی

می‌خواهم توجه شما را به این نکته جلب کنم که چگونه جامعه را می‌توان با یک سلسله تبلیغات دروغین فریب داد. اکنون ۵۸ سال است که این اعلامیه [اعلامیه ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ مبنی بر یورش برای اشغال خانه دکتر مصدق توسط سرهنگ نصیری] مستند کودتا قرارگرفته‌است. وقتی این اعلامیه در رادیو منتشرشد مردم تصور کردند که کودتایی رخ داده است. اما در نیمه‌شب ۲۵ مرداد چه اتفاقاتی رخ داده بود؟ نصیری به خانه مصدق رفت و فرمان برکناری او را ابلاغ کرد. و مصدق به او رسید داد، اما متن این رسید در هیچ روزنامه یا رسانه دیگری در آن روزها منتشر نشد و حتی خبر برکنار شدن مصدق هم در هیچ روزنامه‌ای بازتاب نداشت… پس از ۲۸ مرداد در جریان محاکمه مصدق که البته یک محاکمه نمایشی بود مفاد رسیدی که مصدق در برابر دریافت فرمان برکناری خود داده بود افشا شد. زیرا سرهنگ نصیری گفته بود که مصدق به من رسید داده است. دستور دادند که رسید را بفرستند. متن ماشین شده این رسید به دادرسی ارتش فرستاده شد، اما متن اصلی که به خط مصدق بود افشاء نشد تا اینکه شادروان ابراهیم صفایی در سال ۱۳۷۳ در کتابی به نام «زندگی نامه سپهبد زاهدی»، اصل دستخط مصدق را هم منتشر کرد. عبارت این رسید این گونه است: «ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۳۲ دستخط مبارک به اینجانب رسید. دکتر محمد مصدق». اگر این رسید در آن زمان افشاء می‌شد آیا مصدق به این سادگی می‌توانست ادعا کند سرهنگ نصیری قصد اشغال خانه مصدق یا کودتا داشته‌است؟

سید محمود کاشانی (فرزند آیت الله کاشانی)، مصاحبه با مجله مهرنامه شماره ۱۴