روشنفکریسم

توسط: موسوی

و یکی از دوستان اهل علمم چنین تعریف می‌‎کرد که با برخی از اهل علم می‌نشستیم و در مورد ابوبکر و عمر و معاویه [لع] و علی [ع] بحث و گفتگو می‌کردیم و عده‌ای از عوام هم دوروبر ما جمع شده به سخنان ما گوش می‌دادند.
روزی یکی از آن‌ها که از همه عاقل‌تر به نظر می‌رسید و ریش بلندتری داشت پیش آمد و گفت: «چرا اینقدر در مورد علی [ع] و معاویه و فلانی و فلانی بحث‌های طولانی می‌کنید؟»
به او گفتم: «خب تو نظرت را بگو»
پرسید: «در مورد کدام یک؟»
گفتم: «نظرت در مورد علی [ع] چیست؟»
گفت: «مگر او پدر فاطمه [س] نبود؟»
گفتم: «و فاطمه [س] که بود؟»
گفت: «همسر پیامبر ص دختر عایشه خواهر معاویه»
پرسیدم از عاقبت امر علی [ع]، پاسخ داد : «در غزوه حنین در رکاب پیامبر ص به شهادت رسید.»

وأخبرنی رجل من إخواننا من أهل العلم ، قال : کنا نقعد نتناظر فی أبی بکر وعمر وعلی ومعاویة ، ونذکر ما یذکره أهل العلم ، وکان قوم من العامة یأتون فیستمعون منا ، فقال لی ذات یوم بعضُهم وکان من أعقلهم وأکبرهم لحیة : کم تُطْنبون فی علی ومعاویة وفلان وفلان ؟ فقلت له : فما تقول أنت فی ذلک ؟ قال : من ترید ؟ قلت علی ، ما تقول فیه ؟ قال : ألیس هو أبو فاطمة ؟ قلت : ومن کانت فاطمة ؟ قال : امرأة النبی علیه السلام بنت عائشة أخت معاویة ، قلت : فما کانت قصة علی ؟ قال : قتل فی غزاة حنین مع النبی صلى الله علیه وسلم .

المسعودی ( م ۳۴۶ هـ )، مروج الذهب