توسط: موسوی

حمران بن اعین خدمت امام باقر (علیه السلام) به شکوه آمد: «فدایت گردم، آن چنان اندک گشته‌ایم که اگر در خوردن گوسفندى شرکت کنیم آن را تمام نکنیم!»
امام ع پاسخ فرمود: «خبرى شگفت‏تر از این به تو بگویم؟ مهاجرین و انصار [پس از پیامبر ص، از ایمان] بیرون رفتند مگر- با انگشت اشاره فرمود- سه تن.»

حمران بن أعین قال : قلت لأبی جعفر ( علیه السلام ) : جعلت فداک ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنیناها ؟ فقال : ألا أحدثک بأعجب من ذلک ، المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا – وأشار بیده – ثلاثة

کتاب شریف کافی