توسط: موسوی

هر کس مسلمان تنگدستى را ببیند و بر او آن‌گونه که به ثروتمند سلام می‌دهد، سلام ندهد، روز قیامت خداوند را در حالى ملاقات می‌کند که بر او خشمگین است.

من لقی فقیرا مسلما فسلم خلاف سلامه على الأغنیاء لقی الله عز وجل یوم القیامة وهو علیه غضبان

امام رضا ع
شیخ صدوق ره، عیون اخبار الرضا ع