مانند نماز

توسط: موسوی

اى اباهارون! ما فرزندان خود را همانگونه که به نماز امر مى‌کنیم به تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام نیز امر مى‌کنیم. پس تو نیز بر آن مداومت کن، چرا که هرگز به شقاوت نیفتاده است بنده‌اى که بر آن مداومت نموده است. 

یا أبا هارون إنا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمة ( علیها السلام ) کما نأمرهم بالصلاة ، فالزمه فإنه لم یلزمه عبد فشقى

امام صادق ع

مرحوم کلینی ره، کافی