حقیقت‌ها خیالی‌تر شده است…

تنگ آب از روزهای قبل خالی‌تر شده است زندگی در دوستی با مرگ عالی‌تر شده است هر نگاهی می‌تواند خلوتم را بشکند کوزه‌ی تنهایی روحم سفالی‌تر شده است آخرین لبخند او هم غرق خواهد شد در آب ماه در مرداب این شب‌ها هلالی‌تر شده است گفت تا کی صبر باید کرد؟ گفتم چاره چیست؟ دیدم […]