صدبار اگر توبه شکستی…

ابى بصیر گوید: از امام صادق (ع) از تفسیر آیه «اى کسانى که ایمان آورده‌اید، به درگاه خدا توبه‌اى راستین کنید» (آیه ۸ سوره تحریم) پرسیدم. فرمود: آن گناهى است که گناهکار هرگز بدان باز نگردد. عرض کردم: کدام‌یک از ما هست که باز نگردد؟ در پاسخ فرمود: اى ابا محمد! براستى که خداوند دوست دارد از […]